TACTICAL SYSTEM (70) | LUKE SHAW (UNDERRATED PLAYER)

1 Просмотры
Издатель
CHỊU TRÁCH NHIỆM SẢN XUẤT NỘI DUNG:
☑ Voice: BLV Xuân Mai + Hải Nam
☑ Biên tập:
☑ Editor: Bạn Nam Giấu Tên
???? Cập nhật thông tin bóng đá hàng ngày tại:
???? Tham gia Group Góc Khán Đài tại:
???? Đăng ký ủng hộ Góc Khán Đài tại:
???? Đừng quên Subscribe GKĐ trên Facebook:
???? Mọi vấn đề bản quyền và quảng cáo liên hệ: @ -

#GocKhanDai #Tactical #LukeShaw
Категория
Развивающие видео
Комментариев нет.